آخرین امکانات نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری  ثانیه بروز شد. مشتریان آتی نگر می توانند آخرین نسخه از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری را از طریق آیکون بروزرسانی ارتقاء دهند.
برای اطلاعات بیشتر به وب سایت www.saniehcrm.com مراجعه کنید