ثبت دامین و اختصاص فضا (هاست)
گام اول: اطلاع از آزاد بودن نام دامین خود
گام دوم: تکمیل فرم سفارش ثبت دامین    ( فرم سفارش هاست و دامین)

مشاهده تعرفه های هاست و  دامین

نکته1: سیستم عامل اختصاص فضا لینوکس می باشد.
نکته2: سرور اختصاص فضا در دالاس آمریکا می باشد.