از این که شما را در صفحه انتقادات و شکایات مشتری می بینیم بسیار خرسندیم. مدیریت شرکت آتی نگر بر این باور است که انتقادات و شکایات مشتری می تواند به توسعه و پیشرفت شرکت آتی نگر کمک کند.
از شما خواهشمندیم که بسیار صریح و راحت، انتقادات و شکایت خود را برای ما ارسال کنید.
این فرم به مدیریت شرکت  آتی نگر ارسال می گردد.

* ضروری
نام شرکت :
* آدرس وب سایت :
* نام و نام خانوادگی :
* تلفن همراه :
* آدرس ایمیل :
* متن انتقاد و شکایت شما :
* کد تصویری